Novodevichy Cemetery

Boris Yeltsin’s grave

Khrushchev

Chekhov

Bookmark the permalink.